Linuxové satelitní přijímače - Úvod

Chaloupka.tv | Aplikace | Linuxové satelitní přijímače - Úvod

Linuxové satelitní přijímače přináší nové možnosti v oblasti příjmu satelitních programů a ostatních multimediálních služeb.

Jsou postaveny na otevřené platformě OS Linux, která zajišťuje jejich technickou podporu a vývoj po dlouhá léta od uvedení konkrétních modelů na trh, čímž se výrazně liší od ostatních satelitních přijímačů, u kterých dochází z komerčních důvodů k neustálým inovacím stávajících modelů a záměrnému ukončení technické podpory pro modely starší. Starší model se tím stává technicky zastaralý a není schopen reagovat na některé technické změny v satelitním vysílání.

Pro názornost uvedu následující příklad: provider Skylink postupně přechází z kódovacího systému Cryptoworks na Irdeto PIsys. Některé běžné satelitní přijímače (i značkové certifikované firmou Skylink) tuto změnu technicky neustály a nejsou schopny novou kartu v kódovacím systému Cryptoworks obsloužit. Jejich uživatelé jsou tedy nuceni při výměně karty vyměnit bez jakékoliv finanční náhrady i satelitní přijímač, aby mohli dál bezproblémově pokračovat v příjmu těchto satelitních programů.

U linuxových přijímačů došlo v této souvislosti k softwarovému upgrade vestavěných smartcard čteček a novou Skylink kartu v systému PIsys lze tak používat v těchto přijímačích nadále bez nákupu dalšího hardware. Pro zajímavost uvádím, že tento upgrade lze provést i na prvních linuxových přijímačích pocházejících z doby začátku satelitní digitalizace kolem roku 2000.

Díky otevřené platformě OS Linux lze tyto přijímače rozšiřovat o další funkce a aplikace jako jsou např.: přehrávaní videa a hudby, youtube, internetová rádia, internet downloader, email checker, RSS reader, sledování webových kamer a mnoho dalších, které je řadí mezi domácí multimediální centra.

Další zajímavostí je Cardsharing, který umožní na domácí LAN síti sdílení jedné dekódovací karty ve více satelitních přijímačích. Stačí tedy zaplatit jedno předplatné a není nutné přenášet kartu např. z obývacího pokoje do ložnice za účelem sledování kanálů dekódovaných touto jednou dekódovací kartou.

Síťové funkce jsou operačnímu systému LINUX blízké a není tedy divu, že po síti lze sledovat např. video, fotky atd. ze síťových úložišť a PC připojených v síti a naopak nahrávání satelitních programů na disk PC nebo síťové úložiště.

Zajímavé je i streamování videa po síti (sledování satelitních programů a nahrávek po lokální síti na PC) a vzdálené ovládání satelitního přijímače přes webové rozhraní.

Výše uvedené vlastnosti tvoří jen zlomek možností linuxových přijímačů, jejich kompletní výčet by zabral několik stran. Pro bližší seznámení s dalšími funkcemi Vás budeme informovat formou příspěvků popisujících jednotlivé aplikace. Můžete se tešit mimo jiné na popis vzdáleného ovládání satelitního přijímače prostřednictvím mobilního telefonu, sledování satelitních programů na iPhonu atd.

Technicky méně zdatným uživatelům se může zdát linuxový přijímač příliš sofistikovaný a budit v nich dojem, že nebudou umět takový přístroj obsluhovat. Není to ale tak docela pravda, přístroj lze odborně nastavit tak, aby vyhovoval i nenáročnému uživateli a ten pak ocení i obyčejný přehled a volbu programů, která je nesrovnatelná s běžnými satelitními přijímači.

Zákazníkům, kteří budou mít zájem o naprogramování a nastavení přijímače rádi pomůžeme.